West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

Welkom

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren, afgekort de NVGTK. Meer informatie over de NVGTK vindt u in onze folder over de NVGTK .

De NVGTK behartigt de belangen van bedrijven die zich bezig houden met het verrichten van geldtransfers, beter bekend als moneytransfers. Zij doet dit voor zowel haar leden als de branche in zijn geheel. De NVGTK streeft er naar om de bedrijfstak een integer en betrouwbaar imago te geven en te laten behouden. Lees verder

Wilt u weten wat een geldtransfer (moneytransfer) is? Lees verder

voorbeeld foto

kruisjes

Actueel

FATF Guidance for Money Transfer Companies.

The FATF published a new guidance for Money Transfer Services. You can find the new guidance here: "FATF Guidance":http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html.

We are happy to see that the guidance includes a section about banks’ risk-based approach to MVTS providers and that the FATF referred to our code of conduct as an example of a private sector practice in application of RBA.

24 February, 2016

Gedragscode / code of conduct

In september 2015 heeft de algemene ledenvergadering unaniem een statutenwijziging goedgekeurd, waarmee de reeds eerder opgestelde gedragscode een officiële status krijgt. Met de goedkeuring van de statuten hebben de leden zich gecommitteerd te voldoen aan de gedragscode. Door het aanvragen van het lidmaatschap committeren ook nieuwe leden zich aan de gedragscode.Voor een copy van de gedragscode ga naar Actueel.

In September 2015 the general assembly of the Dutch Association for Money Transfer Companies (NVGTK) has accepted a change of the statutes. With this the previously established code of conduct has a formal status. All members have committed to act according to the code of conduct. Future members will commit themselves by applying for the membership. For a copy of the code of conduct go to Actueel.

16 December, 2015

Lidmaatschap

Bent u in het bezit van een vergunning in Nederland voor het verrichten van geldtransacties, zoals bedoeld in de Wft of bent u een genotificeerde agent van een financiële instelling met een vergunning voor het verrichten van geldtransacties met een Europees paspoort?Dan kunt u lid worden van de NVGTK


Registreer nu en word lid