West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam [email protected]

kruisjes

Lidmaatschap

Als lid van de NVGTK worden niet alleen u belangen behartigd, maar profiteert u ook direct van verschillende voordelen. Wilt u weten wat deze voordelen zijn. Lees verder

Om lid te kunnen worden van de NVGTK moet men:

Of

Eénmalig dient een entreegeld te worden voldaan. Daarnaast dient er jaarlijks een contributie betaald te worden die wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

De contributie voor 2014 bedraagt:

Categorie Entree Contributie
A: Bedrijven met 0 tot en met 10 locaties € 500,- € 300,-
B: Bedrijven met meer dan 10 locaties € 1.000,- € 600,-

Statutair is tevens vastgelegd dat leden uit categorie A in de ledenvergadering 1 stem vertegenwoordigen en dat leden uit categorie B twee stemmen vertegenwoordigen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het secretariaat van de NVGTK, West-Kruiskade 41 C, 3014 AK te Rotterdam.

Bijlages
Aanmeldingsformulier EN.pdf (pdf)

Leden