West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam [email protected]

kruisjes

organisatie

De vereniging heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit 5 functionarissen. Deze functionarissen zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden die zich bezig houden met compliance.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Naam Organisatie Functie
Peter Mulders Caleen Financial Services Voorzitter
Vyash Misier Suri Change Secretaris
Gerard Zandstra Unity Monetary Services Penningmeester
Raphael Vaes Mastercard Bestuurslid compliance
Christophe Vaerewyck Ria Financial Services Bestuurslid compliance

Het bestuur zal voor specifieke onderwerpen werkgroepen in het leven roepen ter ondersteuning.

voorbeeld foto