West-kruiskade 41C 3014 AK Rotterdam info@nvgtk.nl

kruisjes

organisatie

De vereniging heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit 5 functionarissen. Deze functionarissen zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden die zich bezig houden met compliance.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Naam Organisatie Functie
Peter Mulders Caleen Financial Services Voorzitter
Vyash Misier Suri Change Secretaris
Janine De Pee G.A.P. Vassilopoulos Penningmeester
Nancy van Oevelen *** Bestuurslid compliance
Christophe Vaerewyck Sigue Global Services SA Bestuurslid compliance

Het bestuur zal voor specifieke onderwerpen werkgroepen in het leven roepen ter ondersteuning.

voorbeeld foto